Certificaat Digitale Vaardigheden

 

  ADV 2018 v9

 

 

      SBB

 

inaspire logo E34400 100dpi

 

      logospl

 

 

 

Download overzicht

+ Algemene begripsvorming

Basis Gevorderd
 • Kennis van media- en internetbegrippen
 • Verantwoord omgaan met alle informatie die via internet, inclusief social media, ter beschikking komt (samenhang, copyright, impact, filtering, validiteit, nettiquette, etcetera)
is gelijk aan basis
Link naar Keuzedeel
 

+ Gebruik mobiele ICT middelen

Basis  Gevorderd
 • Geautomatiseerde informatiemiddelen gebruiken zoals smartphone en tablets.
 • Specifieke toepassingen en begrippen zoals Wifi en apps
 • Versturen, ontvangen, afhandelen en opslaan van berichten en gegevens
 • Openen en afsluiten van de toepassing
 • Kostenbeheersing
is gelijk aan basis
Link naar Keuzedeel  

+ Tekstverwerking

Basis  Gevorderd

Toetsenbord bedienen; gerelateerd aan gebruikte toepassing:

 • Functietoetsen
 • Numerieke toetsen
 • Instructietoetsen
 • Speciale computertoetsen

Basisopmaak van teksten verzorgen:

 • Aanroepen en hanteren huisstijl
 • Vet, onderstrepen, centreren, alinea's indelen, uitlijnen, diakritische tekens, marges, inspringfuncties, afbreken, tekst selecteren, knippen, kopiëren en plakken, hard pagina-einde, tabs, lettertypen, letteromzetting, zoeken en vervangen, regelafstand

Afdrukken:

 • Document (gedeeltelijk) afdrukken vanuit een tekstverwerken
 • Afdrukken naar bestand
 • Voortgang afdruktaak bekijken (afdrukbeheer)
 • Afdruktaak onderbreken/opnieuw starten/verwijderen
 • Gebruik landscape en dubbelzijdig
Aangevuld met:
 • kop-/voetteksten,  tabellen,  kolommen, paginanummering
Link naar Keuzedeel  

+ Internet

Basis  Gevorderd
 • Begrippen en terminologie: World Wide Web, ISP, Cloud computing, URL, hyperlink, opbouw internetadres, webbrowsers, meest bekende zoekmachines (toepassingsmogelijkheden)
 • Bewustzijn (on)betrouwbaarheid informatie op Internet
Gebruik van de browser:
 • Meest bekende browsers
 • Basishandelingen: o.a. openen/sluiten, vernieuwen, help-functies
 • Privé-navigatie (browsegegevens worden niet bewaard)
 • Instellingen:startpagina, browsergeschiedenis, cookies, tijdelijke Internetbestanden (verwijderen)
 • Navigatie: hyperlink, navigeren, adresbalk/geschiedenis
 • Favorieten toevoegen/groeperen/verwijderen
Gebruik van het Internet:
 • Formulieren: invullen/verzenden
 • Zoeken: zoekmachine selecteren; (vak) specifieke informatie zoeken (trefwoorden), geavanceerde zoekfuncties, Internet-encyclopedie (bijv. Wikipedia)
Uitvoer van het Internet:
 • Bestanden/ pagina’s / afbeeldingen opslaan (downloaden)
 • Voorbereiden en afdrukken van Internetpagina’s
 • Auteursrechten bij downloaden

Aangevuld met:

Contentbeheer:

 • Artikelen en/of  reacties bijwerken of toevoegen/verwijderen
 • Afbeeldingen uploaden/verwijderen
Link naar Keuzedeel  

+ E-mailtoepassingen en digitale agenda

Basis  Gevorderd
E-mail gebruik/nettiquette:
 • E-mail verzenden: openen/sluiten, nieuwe e-mail, CC/BCC, teksten kopiëren, bijlagen toevoegen of linken naar cloud, disclaimer, uitgesteld verzenden, ontvangstbevestiging, intrekken
 • Afwezigheidsassistent hanteren
 • E-mail ontvangen: beantwoorden, doorsturen, bijlagen opslaan, afdrukvoorbeeld
E-mail beheer:
 • Ordenen: zoeken e-mail, sorteren, mappen (persoonlijke/archief) maken/verwijderen, e-mail terugzetten
 • Contactpersonen: adresboek (gegevens toevoegen/verwijderen), mailinglijst maken
Agenda:
 • Beheer (eigen) agenda
Aangevuld met:
 • Agenda koppelen aan smartphone of tablet
 • Vergaderingen plannen: deelnemers uitnodigen en resources reserveren  
Link naar Keuzedeel  

+ Social Media

Basis  Gevorderd
 Begrippen/terminologie:
 • De meest bekende social media: LinkedIn, Twitter, Flickr, YouTube, Facebook, Yammer
 • Mogelijke schade onzorgvuldig gebruik
Toepassingsmogelijkheden:
 • Redenen voor gebruik: o.a. direct contact doelgroepen, inspelen op actuele ontwikkelingen, informatiebron
 • Scheiding privé- en zakelijk gebruik of koppelen volgens bedrijfsregels
Richtlijnen gebruik social media:
 • Gebruik is real time - zorgvuldig handelen -
 • Beeld-, auteurs- en citaatrecht
 • Privé- en zakelijk gebruik (inclusief mogelijke gevaren bij vermenging)
Beheer en onderhoud:
 • Zorgdragen voor actualiteit gegevens
 • Timemanagement; filtering van informatie, informatiebeheer en informatiemanagement
 • Toevoegen gegevens
 • Verwijderen gegevens
is gelijk aan basis
Link naar Keuzedeel  

+ Security awareness/privacy

Basis  Gevorderd
Internet:
 • Veilige websites
 • Bekend zijn met filtermogelijkheden voor categorieën websites
 • Digitaal certificaat
 • Beveiligingsrisico’s (virussen, wormen etc.)
 • Antivirussoftware (kennis van de meest bekende) gratis/commercieel
 • Firewalls
 • Gebruik gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wachtwoordenbeleid (sterke/zwakke wachtwoorden; wachtwoordengenerator)
 • Bewustzijn privacy-gevoeligheid op (zakelijke) portals
 • Bewustzijn risico’s verstrekken privégegevens
 • DigiD
E-mail:
 • Ongewenste e-mail
 • Toepassing encryptie-mogelijkheden
 • Phishing (kennis van begrip, herkennen)
 • Verdachte e-mails en computerbesmetting
 • Digitale handtekening
is gelijk aan basis
Link naar Keuzedeel  

+ Documentmanagement

Basis Gevorderd
Kennis van het begrip:
 • Elektronische documentenopslag/bewerking
 • Metadatering
Met inachtneming van de beveiligingsprocedures gebruik maken van de toepassingen van het documentmanagementsysteem:
 • Zoeken van bestanden
 • Bestanden onderhouden m.b.v. standaardprocedures
Aangevuld met:

Kennis van de procedures m.b.t. routing van documenten (workflow)

 • Versiebeheer
 • Externe opslag van documenten incl.  gezamenlijke bewerking, rekening houdend met privacygevoeligheid van de inhoud
Archiveren
 • Scannen en digitaal opslaan van documenten volgens procedures
Link naar Keuzedeel  

+ Spreadsheet

Basis Gevorderd
 • Begripsvorming over toepassing van spreadsheets
 • Gegevens afdrukken (werkblad, cellen, een bereik, grafieken, formules)
Aangevuld met:

Een opmaak van een werkblad verzorgen:

 • standaard rekenfuncties
 • breedte van de cellen veranderen
 • lettertypen
 • decimalen aanpassen (volgens pakketeisen)
 • percentages
 • valuta-aanduiding
 • wijzigen lay-out
 • uitlijnfuncties
 • rijen tussenvoegen / verwijderen / kopiëren
Rekenfuncties toepassen
 • absoluut stellen
 • op formules en cellen (absoluut en relatief kopiëren)
 • sorteren
 • filteren / selecteren
Grafische functies toepassen:
 • (op)maken, bewerken, invoegen, verwijderen
Grafieken maken en bewerken met inachtneming van proportie en betrouwbare weergave van de feiten
Link naar Keuzedeel  

+ Gegevensverwerking

Basis Gevorderd
 
 • Begripsvorming over toepassing van databases
 • Data-entry in bedrijfsinformatiesysteem (intranet, ERP, CRM, etcetera)
Aangevuld met:

Bestanden onderhouden (vanuit gebruikerstoepassing):

 • bestanden
 • gegevens in records en velden

Groepen records selecteren:

 • uit bestanden die binnen een reeks vallen

Rapporten genereren:

 • overzichten

Gegevens uitlijsten:

 • gegevens en selectie van gegevens 
Link naar Keuzedeel  

+ Kennis van ICT, inclusief besturing

Basis Gevorderd
 • Hardware, inclusief begrippen m.b.t. prestaties, geheugen en opslag
 • Invoerapparatuur (toetsenbord, muis, scanner, etcetera)
 • Uitvoerapparatuur toevoegen en verwijderen (incusief veilig gebruik externe gegevensdragers)
 • Handleidingen raadplegen voor eigen gebruik (offline en online)
Aangevuld met:
 • begripsvorming over back-up en restore
 • publiceren op internet
Link naar Keuzedeel  

+ Arbo-zaken

Basis Gevorderd
 • Relevante bepalingen uit het Besluit Beeldschermwerk en overige relevante apparatuur toepassen
 • Ergonomische aspecten
is gelijk aan basis
Link naar Keuzedeel  

+ Presentatiepakketten

Basis Gevorderd
niet aanwezig in het onderdeel basis Multi-media fragmenten:
 • Vergaren en inbedden van multi-mediafragmenten
 • Maken en bewerken van digitale audio- en videofragmenten
 • Delen van optische media, het vervaardigen van een dvd met video-, afbeeldingen en/of presentaties
Werken met een presentatiepakket
 • afdrukken (presentatie, notities, hand-outs, overzichten)
 • bestaande presentatie openen
 • opslaan
 • nieuw onderdeel toevoegen, kopiëren of verplaatsen
 • nieuwe presentatie creëren m.b.v. standaardsjabloon
 • notitie toevoegen
Werken met teksten
 • verplaatsen, kopiëren, opmaken, verwijderen
 • tabellen invoegen en bewerken
Werken met grafische objecten
 • invoegen, bewerken, uitlijnen
Werken met grafieken
 • kiezen voor bepaalde diagram
 • titel en gegevens toevoegen
 • kleuren wijzigen
 • organigram maken, wijzigen
Werken met multi-media
 • invoegen van video- en geluidsfragmenten
Presentatie tonen
 • met overgangseffecten
 • met animatie-effecten in onderdelen
 • onderdelen verbergen
 • overschakelen naar een andere presentatie of toepassing (met link)
 • presentatie verzorgen m.b.v. beamer of plasmascherm
  Link naar keuzedeel volgt